VAK Oy

Stora tidsbesparingar i produktionen
Ökad kvalitet
Minimering av konstruktionsfel
Modulering av produkter underlättar sista-minuten-ändringar

De största fördelarna med att använda 3D-design i SolidWorks ser man i produktionen, där ledtiderna har minskats drastiskt. Detta eftersom alla delar som redan tillverkats passar perfekt ihop med varandra. Vi behver inte längre vänta på delar som saknas eller göra förändringar i konstruktionen i produktionsskedet.”

UTMANINGEN

VAK Oy är en av de största tillverkarna av transportutrustning i norden. VAK Oy utvecklar, tillverkar och säljer flak till lastbilar och trailers. För ett otränat öga kan alla VAKs produkter se likadana ut, men i verkligheten är de så gott som alltid specialkonstruerade för att möta kundernas olika behov. Det är ofta en svår uppgift att ta fram alla skräddarsydda ändringar till såkallade ”enkla strukturer” och små ändringar kan enkelt leda till fel i konstruktionen.

LÖSNINGEN

VAKs lösning inkluderar fem SolidWorks Standard licenser och en SolidWorks Premium licens med fem licenser för Designautomatisering. Allt detta är sammanknutet med deras PDM-system.