VAK Oy

  • Stora tidsbesparingar i produktionen
  • Ökad kvalitet
  • Minimering av konstruktionsfel
  • Modulering av produkter underlättar sista-minuten-ändringar

UTMANINGEN

VAK Oy är en av de största tillverkarna av transportutrustning i norden. VAK Oy utvecklar, tillverkar och säljer flak till lastbilar och trailers. För ett otränat öga kan alla VAKs produkter se likadana ut, men i verkligheten är de så gott som alltid specialkonstruerade för att möta kundernas olika behov. Det är ofta en svår uppgift att ta fram alla skräddarsydda ändringar till såkallade ”enkla strukturer” och små ändringar kan enkelt leda till fel i konstruktionen.

VAK Oy

LÖSNINGEN

VAKs lösning inkluderar fem SolidWorks Standard licenser och en SolidWorks Premium licens med fem licenser för Designautomatisering. Allt detta är sammanknutet med deras PDM-system.

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS PDM, Tacton Design Automation for SOLIDWORKS

Industries: Transport