Ritningslös verksamhet – vägen dit!

Är det möjligt att lämna traditionella 2D-ritningar till förmån för toleransmåttsatta 3D modeller (MBD)?

Absolut! Låt mig berätta varför det är en god idé att börja arbeta i riktning mot det modellbaserade företaget (MBE ). Produktinformation ofta spridd över flera system (PDM, PLM, ERP, MES …) inom ett företag och det är svårt för dem ska använda denna information i sitt dagliga arbete att hitta vad som är relevant och aktuellt. Det är ett faktum att 2D-ritningar är lätta att misstolka vilket leder till onödigt spill och omarbetningar.

Nu finns möjligheten att samla hela produktdefinition i ETT öppet formats (3D PDF, 3D HTML) dokument som enkelt kan distribueras både internt och externt. Ett dokument som innehåller all relevant produktinformation, såsom:

  • 3D-modell + Tillverkningsinformation
  • Data från PDM, PLM, ERP, MES och CRM-system
  • Tillverkningsdata (t.ex. CNC Kod)
  • 3D-CAD-filer i neutralformat (t ex STEP, IGES)

Exempel på 3D PDF TDP (Technical Data Package)

 

Exempel På arbetsinstruktion i 3D PDF

 

Vi har verktygen och kunskapen för att hjälpa er att bli ett modellbaserat företag, vi hjälper er att dokumentera era nuvarande processer och i samarbete utveckla en övergångsplan för att införa MBD för ett effektivt samarbete mellan utveckling till tillverkning.

De tre stegen nedan är de första på vägen till att bli ett modellbaserat företag.
1. Etablera 3D MBD best practice
2. Migrera PMI och GD&T från 2D-ritningar till 3D-modeller
3. Driftsätta 3D MBD best practice

Kontakta oss för mer information eller slå ett öga på vår webinarserie om MBD och MBE.

Lär dig hur 3D MBD-dokument kan ersätta traditionella 2D-ritningar och pappersbaserade tillverkningsdokument.

Få en inblick i det snabbt växande området inom Model Based Enterprise. .