3 tips för Sammanställning – Tips & Tricks

Här kommer några sammanställnings-tips från de tips & tricks vi visade på lanseringseventet för SOLIDWORKS 2020.

Det finns många knep att ta till för att underlätta ert arbete i sammanställningar. Här kommer några.

RMB För rotation

Att man kan rotera hela sammanställningen med hjälp av skrollhjulet på musen vet ju de flesta om. Men om man vill rotera enbart en komponent i sammanställningen är det höger musknapp som gäller. Markera komponenten och håll inne höger musknapp för att rotera. Vill ni flytta en komponent ja då använder ni er av vänster musknapp.

 

Ctrl+Shift+Tab

När man jobbar med större sammanställningar och framförallt sammanställningar som man själv kanske inte har skapat kan det vara svårt att få en överblick över de komponenter som är dolda.
Genom att använda ”Ctrl+Shift+Tab” visas de dolda komponenterna temporärt som transparenta i grafiken. Man kan välja vilka som ska tändas fram genom att klicka på dessa i grafiken.

”Ctrl+Shift+Tab” för att visa de dolda komponenterna

 

Show Hidden Components

Ett annat sätt att få fram dolda komponenter är att använda funktionen ”Show Hidden Components”, med denna funktion kan man växla mellan att visa synliga eller dolda komponenter. När funktionen är aktiverad får man fram alla komponenter som är dolda och man kan även här välja vilka komponenter man vill tända fram.

 

Fler tips och tricks från lanseringen av SOLIDWORKS 2020 finner du här:

 

 

 

HELENA EIDGÄRDE
Technical Consultant