PLM Webinars

SOLIDWORKS CAM: Integrated Design and Manufacturing

Are you looking for ways to streamline and automate your manfufacturing process? Watch the webinar recording where Marcus Olsson talks about CAM programming inside SOLIDWORKS. Find out more about the new CAM tools from SOLIDWORKS and learn how to connect your engineering and manufacturing teams with SolidWorks CAM. Let us help you – contact us

Webinar: Design för tillverkning

Hur designar man produkter av hög kvalitet kostnadseffektivt och snabbt? Det här webinaret ger en översikt av de vanligaste utmaningarna inom konstruktion och tillverkning. Ämnen som tas upp är: • SOLIDWORKS Design for Manufacturing Solutions • Varför är DFM viktigt? • DFMXpress • DFMPro för SOLIDWORKS från HCL-Geometric • Andra DFM-verktyg i SOLIDWORKS • SOLIDWORKS CAM från

Webinar: Avskaffa rutiner och skapa utveckling

De flesta konstruktörer arbetar under hård tidspress. PLM Groups Petter Månsson förklarar hur de får tid till det som skapar ditt företags framgångar –  utveckling av nya lönsamma produkter. Ge din SOLIDWORKS-data en hälsokontroll – Kom igång kostnadsfritt. Låt oss hjälpa dig skapa framgång – kontakta oss för mer information!

What´s New in SOLIDWORKS 2017?

If you have not had time to attend a SOLIDWORKS 2017 launch event, watch this video introducing you as many features as humanly possible in 22 minutes.