SOLIDWORKS Flow Simulation: Undersök gas- och vätskeflöden

Att förstå flödet av vätska eller gas är svårt och dyrt att testa fysiskt. Med SOLIDWORKS Flow Simulation kan du testa dina konstruktioner virtuellt på din SOLIDWORKS 3d-modell, vilket kan spara enormt mycket tid och pengar jämfört med att utföra fysiska tester.


Titta på vårt 30-minuters webbinarium för att utforska hur du kan kontrollera dina vätskeflöde – interna, externa, termiska utmaningar (värme, kyla) och skapa prestandakurvor direkt. Allt detta kan göras i din SOLIDWORKS-miljö utan att behöva bygga prototyper. Med SOLIDWORKS Flow Simulation kommer du att förstå prestanda, kunna göra designändringar och se effekten direkt på dina 3d-modeller, vilket gör att du kan designa bättre produkter.

 

Let us help you – contact us for more information !