Workshop för företag – Ta steget in i VR

PLM Group kan hjälpa er att ta steget in i VR!
Vi har tagit fram en WORKSHOP där ni under en dag får mer information om vilka möjligheter som finns, vilka fördelar man få med VR och vilken väg som passar just er.

Anledningarna att ta steget är många, men här är tre av de främsta:

  • KONSTRUKTIONSGENOMGÅNGAR BLIR EFFEKTIVARE  
    Med VR får man en helt annan möjlighet att se, och få en känsla av produkten, vilket hjälper till att förbättra samarbetet internt och externt och det i sin tur driver produktutvecklingen framåt snabbare.
  • MER SÄLJANDE PRODUKTPRESENTATIONER
    Med VR kan man skapa mer säljande produktpresentationer som ger mersmak.
  •  UTBILDA ANVÄNDARE INTERAKTIVT
    Med en ”Digital Tvilling” kan man skapa interaktivt utbildningsmaterial med VR. Det bla för tex monterings- och serviceinstruktioner.

SolidWorks har med den senaste releasen givit er användare två vägar in i VR, eller XR som egentligen är samlingsnamnet för funktionaliteten (XR är samlingsnamnet för VR –”Virtal Reality”, AR- ”Augumented Reality” och MR – ”Mixed Reality”).
På länken här får man en fördjupad insikt i akronymerna:
https://blogs.solidworks.com/solidworksblog/2019/05/exploring-xr-part-1-what-is-extended-reality.html


– Den första vägen in i VR är vad SolidWorks kallar ”DIRECT XR”, där man kan använda VR direkt i SolidWorks Ekosystem (utan att behöva konvertera filer). I SolidWorks 2019 har man tillhandahållit möjligheten att utforska produkten i VR i SolidWorks Professional. Sedan tidigare har vi även möjlighet att skapa VR material i SolidWorks Visualize Professional.

– Nästa väg in är vad SolidWorks kallar ”PUBLISH XR”, där man skapar en fil som kan användas i flera olika VR program för att skapa sin egenutvecklade VR-upplevelse – SolidWorks har flera samarbetspartners som har utvecklar allt från Utbildnings och service VR-miljöer till möjligheten att skapa sina egna VR appar.

PLM Group har ett bra samarbete med ”Demo3D for SolidWork, som gör det möjligt att direkt i SolidWorks se och interagera med sin produkt i VR.

Är du intresserad av att ta steget in i VR, kontakta oss på PLM Group så berättar vi mer.

Kontakta oss!